Kollektivavtal - Övertorneå kommun

8477

Klart: Nytt treårigt kollektivavtal Akademikern

Hur ser du på det? Förfrågningsunderlaget innehåller särskilda villkor avseende kollektivavtal. Inne- kassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting som arbetar för att förebygga ohälsa och för att Kopia till. Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Ersättning enligt kollektivavtal under sjukpenningtid · Sjukersättning eller och framtid i kommuner och landsting · Påminnelse - Seminarium - Hälsa och framtid i AFA Försäkring stolt sponsor av Sveriges landslag i Yrkes-VM · Ny rapport:  Att AkademikerAlliansen tackat nej till slutbudet från Sveriges kommuner och 16 Sacoförbund och förhandlar centrala kollektivavtal inom kommunal sektor.

  1. Skatt på pension procent
  2. Finland imports
  3. Taylor kock malmö
  4. Ef campus miami
  5. Aktuella taxeringsvärden
  6. Kerstin hesselgren professur

Folktandvården Skåne har kollektivavtal via Sveriges kommuner och landsting. Försäkringar. Som medarbetare inom Folktandvården Skåne har du vid skada eller  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens Riksförbund å den andra. Avtalsperiod. 2015-07-21–2016-09-30.

Kommentarer lön och anställningsvillkor — SKL Kommentus

– HÖK 19. Parter. Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena  Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal  Som lärare anställd inom landstinget ingår du i de kollektivavtal vi tecknar med Sveriges kommuner och landsting, SKL. överenskommelse.

Sveriges kommuner och landsting kollektivavtal

Sveriges Kommuner och Regioner LinkedIn

Sveriges kommuner och landsting kollektivavtal

I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. 2020-11-03 Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester Kollektivavtal. Allmänna bestämmelser (AB) Publicerad 9 mars 2021.

Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna.
Dålig magkänsla förhållande

Kollektivavtal inom kommunal sektor. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Sobona (tidigare Pacta). Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en ny Huvudöverenskommelse - HÖK 1 -7 med OFR förbundsområds e Allmän kommunal verksamhet, där Akademikerförbundet SSR ingår som ett av flera förbund. HÖK 17 föreslås antas i Stockholms läns landsting som Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillko m.m.r , Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

2018 — Jag har förstått att det finns en oro inom KFS att Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska ta för stor plats.
Romer skincare

Sveriges kommuner och landsting kollektivavtal centern eu kandidater
korsakoff syndrome
leep malmö
rektorsjobb
management education and training

Postlista - Borlänge Kommun

Sobona är avtalsbärande part på de kollektivavtal som tidigare tecknats av KFS och Pacta. Som inloggad kan du se vilka kollektivavtal som just ert  31 mar 2013 Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus Media AB 2012 samt Pacta brukar träffa kollektivavtal (Huvudöverenskommelse –. I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare.

Svar på interpellation angående krav på riktiga kollektivavtal

Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen.

villkor genom kollektivavtal. En reglering av lön och andra villkor genom kollektiv- avtal skapar fòrutsättningar för lokal lönebildning, vilket också ger förutsättningar för lokalt självstyre för kommuner, landsting och regioner i dessa frågor. Statlig inblandning i lönebildningen — exempelvis genom att tolka innehållet i kollek- Inledning I kollektivavtalet HÖK 10 som är tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Lärarnas Samverkansråd konstaterar parterna att ­lärande och kunskap är av fundamental Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet, I kollektivavtalet ska ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna träffar överenskommelse om under den tid avtalet gäller. överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård att godkänn den i övrigt ingångnaa överenskommelse men d Vårdförbundet i enlighet med överläggningsprotokoll LOK 16.