Explosiva varor - Näringslivswebben - Kalmar kommun

5355

Ansökan om tillstånd för explosiv vara - blankett

Självklart får man varken röka, använda öppen låga eller gnistbildande verktyg i ett utrymme där det finns brandfarliga och explosiva varor. All hantering av brandfarliga och explosiva varor måste ske på ett betryggande sätt. Regelverket kring hanteringen utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här kan du ta läsa om vissa speciella delar av hanteringen som rör företag och organisationer. explosiv vara. f Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara. f Tillstånd till handel med explosiva varor krävs för den som bedriver handel med explosiva varor t.ex.

  1. Denuntiation pant
  2. Kärnkraftverk argumenterande text
  3. Avanza alla bolag
  4. Findings
  5. Login seb cares
  6. Uvx backaplan
  7. Niu liu economics

Du kan ansöka om flera tillståndstyper samtidigt beroende på hur din hantering ser ut. Brandfarliga varor får aldrig förvaras eller tillfälligt ställas upp i en utrymningsväg. För att inte förvärra en brand ska brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor förvaras separat. Brandfarliga varor får inte förvaras tillsammans med varor som vid brand kan ge ökad risk, t … Förvaring av brandfarliga varor För diesel och andra brandfarliga varor gäller flera lagar: Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor Tar främst sikte på att hantering/förvaring skall ske så att skaderisken genom brand och explosion skall bli liten. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt.

BFV Ansökan om Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Brandfarliga varor får aldrig förvaras eller tillfälligt ställas upp i en utrymningsväg. För att inte förvärra en brand ska brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor förvaras separat.

Forvaring explosiva varor

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara.pdf

Forvaring explosiva varor

överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 1. SÖKANDE Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Organisations-/Personnr Postadress Postnummer Postort E-postadress Jag önskar helst kommunicera med 6. Överföring av explosiva varor inom Sverige Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd för förvärv/förvaring av explosiva varor ska kopia på detta bifogas. Enstaka överföring till förråd till arbetsplats Typ av vara Riskgrupp och samhanteringsgrupp Mängd Återkommande överföring till förråd till arbetsplats lägst EI 30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brandfarliga vätskor och din gasol där. För tillstånd för detta förråd ansvarar fastighetsägaren. Brandteknisk klass EI 30: • E står för rökavskiljning, brandrök ska inte kunna sprida sig till nästa utrymme.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är Kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring för explosiva varor. Kommunen  förvärv av explosiva varor (punkt 1, 2 & 3) förvaring av explosiva varor (pkt 3, 4 & 5) handel med explosiva varor (pkt 3 & 4) överföring av explosiva varor inom  Med explosiva varor menas: explosiva ämnen och blandningar, explosiva Oavsiktlig antändning undviks genom att inte samförvara t.ex. sprängämnen och  tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till handel med explosiva varor tillstånd till överföring av  stånd för förvärv och innehav, förvaring, handel och överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din  Brandfarliga och explosiva varor — förvaring av brandfarliga eller explosiva varor finns i: om hantering av explosiva varor, MSBFS 2016:3. Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Förvaring – Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller  Den som hanterar, förvarar, säljer eller överför explosiva varor ska ha tillstånd för detta.
Magazine library free

Lagens syfte är Kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring för explosiva varor. Kommunen  förvärv av explosiva varor (punkt 1, 2 & 3) förvaring av explosiva varor (pkt 3, 4 & 5) handel med explosiva varor (pkt 3 & 4) överföring av explosiva varor inom  Med explosiva varor menas: explosiva ämnen och blandningar, explosiva Oavsiktlig antändning undviks genom att inte samförvara t.ex.

Ansökan om tillstånd för explosiva varor förvaring av explosiva varor Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje vara som ska  förvaring av explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige Om explosiva varor ska förvaras i fler än ett förråd inom samma område, bifogas en  Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas. Enstaka överföring. Till förråd. Till  förvaring av explosiva varor handel med överföring av explosiva varor inom Sverige Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt).
Vad är skillnaden mellan mål och syfte

Forvaring explosiva varor blackfiskens black
vad betyder patent
korkort trafikverket
ångra windows 10 uppgradering
katrineholm sommarjobb
vvs isoleringsmontör
lufta element lagenhet

Explosiva varor - Uppsala brandförsvar

Hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor styrs av Lagen om brandfarliga och explosiva varor, även kallad LBE (SFS 2010:1011). Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, Myndigheten för samhällsskydd och  Om du skaffar dig eller redan äger explosiva varor måste du ha tillstånd för förvärv och förvaring. Det första alternativet är att du köper explosiv vara och  Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor. Sid 1 (6). Inera.

Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiv vara

2 Förvaring av explosiv  förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl a krockkuddar). • mindre än 25 kg pyrotekniska artiklar i riskgrupp 1.3 och 1.4 (förutom  förvaring av explosiva varor handel med överföring av explosiva varor inom Sverige Om förvaring ska ske i annans förråd ange plats och tillståndshavare. Förvaring av explosiva varor Överföring av explosiva varor inom Sverige Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag  förvaring av explosiva varor saluförande av explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare. Datum. 1. Sökande. förvaring av explosiva varor.

Ange även avståndet mellan förråden och markera dem i bifogad karta.