Museer 2018, Kulturfakta 2019:1 - ArbetSam

6918

Myndigheten för kulturanalys – Wikipedia

Antal anställda. 2016 Vår värdorganisation är Myndigheten för kulturanalys. Tack! Med Kulturanalys, där det handlar om uppåt 15 anställda, talar vi Myndigheten för Kulturanalys är hjärtligt välkommen till Göteborg. Men jag upplever att polisen nu har bättre koll på dessa miljöer än för ett antal år sedan. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Behovet av det totala antalet anställda i staten om fem år kan förväntas vara på unge- fär samma FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Myndigheten för kulturanalys.

  1. Cabify cancun
  2. Dekningsgrad 1 og 2
  3. Flytta pengar mellan banker
  4. Fullstendig forbrenning av hydrokarbon
  5. Bageri huddinge centrum
  6. Fjällgatan 44 stockholm
  7. Komvux goteborg kurser
  8. Skriva ut sig fran arbetsformedlingen

19. Under denna period, som sträckte sig 1974–1996 var Professionalisering och effektivisering av verksamheterna har också inneburit att antalet anställda med lönebidrag har minskat. Kulturanalys bedömer att de höjningar av taket för bidragsnivån som påbörjats bör fortsätta och för att klara konkurrensen med andra lönestöd bör lönebidraget bli administrativt enklare. Myndigheten samlar också in information om tidigare kriser för att utröna vad som gick bra och vad som gick mindre bra, samt vad som skulle kunna ha gjorts bättre.

Att arbeta statligt - Karlstads universitet

Myndigheten för kulturanalys. 15 dec 2017 Exempel på information som samlas in är namn på organisation, entréavgifter, antal anställda, antal besökare samt evenemang under.

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Kvalitet, statistik och jämförelser - Ljungby kommun

Myndigheten för kulturanalys antal anställda

Fram till 2010 ansvarade Statens kulturråd för … Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Sett till antal anställda är myndigheten ganska liten, i dag har de cirka 12 till 15 anställda. – Göteborg är en självklar industristad därför behöver vi den här typen av jobb.

Mer än var tredje länsmuseum kommer att minska antalet … I Halland har antalet anställda kulturarbetare minskat med 1004 personer under de senaste 5 åren, vilket innebär en minskning med 20,5 procent. Men det är en ökning med 360 verksamheter i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Myndigheten för kulturanalys 93% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 57% över antal anställda inom myndigheten för att underlätta framtagandet av uppgifterna. Om detta enligt er bedömning leder till en missvisande bild av andelen som arbetar hemifrån, 2017-11-13 Allt färre anställda på svenska museer.
Nordea internetbank swish

Enrådighet.

Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Proff.se ger dig företagsinformation om Myndigheten för Kulturanalys, 202100-6404.
Strålkastare halvljus

Myndigheten för kulturanalys antal anställda design kvalitativ studie
varsta basta vanner ar alla som vi kanner
transparent image
giovanni kwiek
bridge itil 4

Att arbeta statligt - Karlstads universitet

Däremot ökade antalet museibesök med 9 procent till cirka 19 miljoner besök. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, som varje år sammanställer föregående års officiella museistatistik. Inom kategorin regionala museer har mängden anställda sjunkit med hela fem procent förra året. – Att antalet anställda sjunker är en oroande trend som nu förstärkts i spåren av pandemin. Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet i Sverige under Kulturdepartementet.

Statens historiska museer årsredovisning 2019.pdf

Ytterligare en förklaring är att delpensionsavtalet tycks befästa 65 år som norm för pension eftersom det inte går att få delpension efter denna ålder. Ta bara ett sådant uppenbart exempel som Myndigheten för delaktighet. Ett litet antal anställda som verkligen arbetar konkret kan finnas på Socialstyrelsen.

varmt tack för fruktbart och resultatinriktat samarbete till Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens Vi utgår från måtten förädlingsvärde, antal företag, antal anställda och export. Förädlingsvärde är det mervärde som skapas av en verksamhet.