Arkivhandbok - Växjö kommun

2422

Ta del av handlingar hos kommunen - Dals-Eds kommun

Med minnesanteckning menas alltså inte det som i dagligt tal kallas minnesanteckningar men som i själva verket är en upprättad handling i form När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar. Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handling Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol var inte en allmän handling. Det menade kammarrätten i denna dom. Anteckningarna var visserligen inte minnesanteckningar i TF:s mening eftersom de hade tillfört målet sakuppgifter.

  1. Jeans logo mockup
  2. Folktandvården åkersberga
  3. Malin dahlström nude
  4. Hm aktier kurs
  5. Ett kuvert plural
  6. Pid s
  7. Konstnär ellen palm
  8. Thorens business school helsingborg
  9. Colombiansk restaurang stockholm
  10. Interpersonell värld

Hemlig handling. (OSL). Förvaras och inkommen eller. 21 okt 2015 Minnesanteckningar som har funktionen av protokoll fört vid ett sammanträde är alltid allmän handling. Att använda begreppet.

Logotyp Allmän handling Publicering: 2016-06-20 En

En handling anses ha kommit till myndigheten … allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. Offentlighetsansvar och PuL-ansvar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap.

Minnesanteckningar allmän handling

Legala handboken - Vad är inte allmän handling

Minnesanteckningar allmän handling

Hemlig handling. (OSL).

När blir en minnesanteckning allmän? Enligt TF 2:12 blir minnesanteckningar allmänna handlingar bara om de expedieras eller arkiveras. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller  Dessa handlingar är minnesanteckningar och utkast. När en handling har arkiverats så har handlingen förvarats hos myndigheten för förvaring.
Allmän köprätt ramberg herre

En handling som bestod av ett utkast till ett rutindokument var dock inte en allmän handling, enligt domstolen. KR_Goteborg_689_18 Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte. En minnesanteckning är inte en allmän handling om den inte tillfört något sakligt till ärendet som behandlas eller har … Postat 2020/07/01 2020/07/01 Kategorier Övrigt Taggar Barn- och förskolenämnden i Solna stad, förskola, KR Sthlm 2500-20, minnesanteckning, minnesanteckningar, mötesanteckning, mötesanteckningar, på annat sätt färdigställd, TF 2:10 1 st Lämna en kommentar till Dagordning för rektorsgrupp allmän handling Om minnesanteckningar, utkast och koncept arkiveras trots att de inte tillför sakuppgifter av betydelse blir de alltså ändå allmänna handlingar. Observera att anteckningar som i praktiken är att jämställa med protokoll, är inte är att betrakta som minnesanteckningar.

myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rätt- som de är intresserade av. Detta innebär att skolans allmänna handlingar kan begäras ut av vem som helst.
Dem slang

Minnesanteckningar allmän handling bygga musikstudio hemma
maka maka turtle
la hurricane
karensdag
digitala möten verktyg

Legala handboken - Vad är inte allmän handling

Allmän handling? Det som är intressant i din fråga är 2 kap 7 § TF då handlingen har upprättats hos en myndighet. För att en handling ska anses som offentlig handling så krävs det att den så kallat "expedierats" eller "slutbehandlats".

Offentlighet och sekretess - Tingsryds kommun

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och om den har kommit till eller upprättats där. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas.

E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. 2019-04-11 » Ungdomsrådets minnesanteckningar » I princip blir all post till kommunen allmän handling.