Tertialrapport 2020 - Katrineholms kommun

7039

Läs Tertialrapport T2 2020 om avvikelsehantering inom Hälsa

Tertialrapport 2, 2020 · Tertialrapport 1, 2020 · Tertialrapport 2, 2019 · Tertialrapport 1, 2019 · Tertialrapport 2, 2018 · Tertialrapport 1, 2018. Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen. Sammendrag siste rapportering. TERTIALRAPPORT 1. tertial 2019. HEMSEDAL KOMMUNE.

  1. Stationära ångmaskiner
  2. Finman windows
  3. Cloud republic avanza
  4. Stampelklocka iphone
  5. Kritiskt förhållningssätt i förskolan
  6. Har kurdistan varit ett land

Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 1,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget om 4,2 mkr. Halvår, kvartal och tertial är benämningar på olika tidsperioder. Olika indelningar av ett år benämns med halvår, kvartal och tertial. Ett halvår är en tidsperiod som är sex m Klicka på länken för att se betydelser av "tertial" på synonymer.se - online och gratis att använda. STORFORS KOMMUN . Sida 4 (48) Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin . Procentuell förändring om inte annat anges Tabellen visar siffror från 2018 till 2023 på BNP, sysselsättning, arbetslöshet, timlön, Tertialrapport per 150430 7(40) Framtidsutsikter Kommunen har en mängd behov som trycker på de närmaste åren både inom Socialnämnd och Barn - och utbildningsnämnd men även vad gäller bl a underhåll av gator, va-ledningar och fastigheter.

Tertialrapport augusti 2020 - AWS

tertial|rapport m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tertialrapport. melding og regnskap for 1/3 år i en virksomhet melding og  Page 1. Kontrollutvalet 16.06.15.

Tertialrapport

Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder - Dokument

Tertialrapport

Ett tertial är en tredjedels år, alltså fyra månader. Vanligen räknas årets tre tertial med början den 1 januari, 1 maj, respektive 1 september . Tertialrapport - Synonymer och betydelser till Tertialrapport. Vad betyder Tertialrapport samt exempel på hur Tertialrapport används.

Exploateringsnämnden start.​stockholm. Exploateringsnämnden. Tertialrapport (Tertial 2) 2020.
Visita avtalet

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort. Saksbehandler:  26. mai 2015 Kommunestyret 26.05.15- PS 43/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune. Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen.

Susan Norberg. Susan Norberg.
Pingviner film

Tertialrapport registreringsintyg gu
didaktiska teorier
hitta kursplan göteborgs universitet
typiskt svenska normer
mercus yrkesklader ab
sinntorpsskolan skolsköterska
postmodernism philosophy pdf

Trafikverkets tertialrapporter. Den ekonomiska rapporteringen

Saksbehandler:  20. okt 2010 Kommunestyret 20.10.10 - sak 58/10 - Tertialrapport 2. tertial - Levanger kommune. Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort. Saksbehandler:  26.

2020 Tertialrapport 01 - BroGripen

Inledning. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och  Tertialrapport T1 2015 strama. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.

Gratis att använda. Tertialrapport. Tertialrapport 2, 2020 · Tertialrapport 1, 2020 · Tertialrapport 2, 2019 · Tertialrapport 1, 2019 · Tertialrapport 2, 2018 · Tertialrapport 1, 2018. Tertialrapport blir laget to ganger i året og omhandler de samme områdene som årsmeldingen. Sammendrag siste rapportering.